Promocja

MONTAŻ STANDARDOWY

W skład montażu standardowego wchodzi:

 • zabezpieczenie miejsca montażu przed rozpoczęciem prac
 • ustalenie z klientem, miejsca montażu jedn. zewnętrznej oraz wewnętrznej
 • zamontowanie jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia
 • zamontowanie jednostki zewnętrznej klimatyzatora, podwieszenie (na specjalnej konstrukcji) lub jej posadowienie na powierzchni płaskiej (dachu, balkonie, tarasie)
 • wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną budynku celem wyprowadzenia instalacji
 • połączenie obu jednostek przewodami miedzianymi w izolacji termicznej (instalacja chłodnicza) na długość do 5 mb.
 • połączenie obu jednostek przewodem elektrycznym sterująca - zasilającym
 • grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej za pomocą plastikowej rurki
 • ew. zamaskowanie przewodów chłodniczych, skroplinowego oraz elektrycznego białymi korytkami maskującymi na dł do 2.mb
 • podłączenie zasilania elektrycznego pobranego z doprowadzonego przewodu lub najbliższego gniazdka lub puszki 2.3OV
 • wytworzenie w przewodach chłodniczych próżni i zaopatrzenie z czynnik chłodniczy
 • uszczelnienie przejścia instalacji przez ścianę
 • uruchomienie, sprawdzenie poprawności pracy urządzenia oraz szkolenie z instrukcji obsługi dla użytkownika

W przypadkach, odbiegających od wytycznych, standardowego montażu, ceny za podłączenie
ustalane są indywidualnie po NIEODPŁATNEJ wizji lokalnej.